หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 30 งาน

1. Training Officer (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) นิคมฯบางปู

KCE Group Company Co., Ltd.

จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม
จัดปฐมนิเทศพนักงาน(OJT.)
ติดต่อวิทยาการภายใน ภายนอก
เตรียมเอกสารส่งกรมฯ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (นิคมอุตสหกรรมบางปู)

KCE Group Company Co., Ltd.

- งานด้านสวัสดิการ
- กิจกรรมภายใน-ภายนอกของบริษัทฯ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Engineering Design (นิคมฯ ไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

- มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์หาสาเหตุและทักษะในการแก้ไขและการปรับปรุงคุณภาพ
- มีความรู้ความชำนาญใน
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Production Control Supervisor (นิคมฯบางปู)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ควบคุมกำกับดูแลต้นทุนด้านการวางแผนกการผลิตทั้งมด
- กำกับดูแลงานด้านการวางแผนการผลิต
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Cost & Pricing Engineer (นิคมไฮเทค-อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
2. เขียนโปรแกรมรองรับความต้องการจากลูกค้า
3. ออกแบบกระบวนการผลิตแผ่น P
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำกะ ( นิคมฯบางปู สมุทรปราการ )

KCE Group Company Co., Ltd.

- งานด้านสวัสดิการ เช่น รถรับ-ส่ง,โรงอาหาร
- งานด้านระเบียบวินัยการ / การลงโทษพนักงาน
- ปฏิบัติงาน
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Staff / Officer (นิคมไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ประสานงานทั่วไป
- ดูแลงานเอกสาร
- จัดทำ Report
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Manufacturing Instruction Engineer (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

KCE Group Company Co., Ltd.

1. ตรวจสอบ Design ของลูกค้า, ทำการร้องขอ Modify ในจุดที่กระทบกับการผลิต
2. ออกเอกสารกำกับงาน และประ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Technician Maintenance (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

KCE Group Company Co., Ltd.

- Maintenance
- Facility
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (นิคมบางปูสมุทรปราการ)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ควบคุมงานด้านสวัสดิการพนักงาน
- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และระเบียบวินัย
- กิจกรรมของบริษัท
- กิจก
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Foreman / Leader(นิคมฯไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

ดูแลส่วนงาน Production / Quality
1.ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.ควบคุมดูแลการผลิ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Foreman / Leader(นิคมฯไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

ดูแลส่วนงาน Production / Quality
1.ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.ควบคุมดูแลการผลิ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Quality Senior Engineer (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ควบคุมดูแลประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ, วิเคราะห์แก้ไขปัญงานให้กับลูกค้า
- ควบคุมดูแลติดตามและตอบ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้างและเงินเดือน (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)

KCE Group Company Co., Ltd.

ควบคุม กำกับดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Driver for Executive (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่ง ผู้บริหารระดับสูงตามวันและเวลาที่กำหนด
บำรุงรักษารถประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Internal Auditor (นิคมฯ ลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

กำหนดวัตถุประสงค์และวางรูปแบบ Audit Program
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน
สรุปผลและออกร่างรายงาน
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Programmer(นิคมฯไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

สำรวจความต้องการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรม และจัดทำเอกสารคู่มือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Officer Purchasing (นิคมฯไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ดูแลด้านงานเอกสารของแผนกจัดซื้อ และ ประสานงานระหว่างแผนก
- สนับสนุนข้อมูลทางด้านการ ทำระบบ ISO
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Calibration / Reliabrarion Lab Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration)
วิเคราะห์ระบบการวัด
ตรวจเช็ค Parameter ในกระบวนการผลิต
วิเครา
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Production Control Supervisor (นิคมไฮเทค อยุธยา)

KCE Group Company Co., Ltd.

ไม่ระบุ วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Engineer / Process Engineer (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

Engineer
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต
ปรับปรุง Tooling ได้แก่ Program CNC, Artwork ให้เหมาะ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค(นิคมฯ ลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก, เครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า
วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร และหาแนวทางกา
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Production Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

Accomplishes manufacturing staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, an วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Programmer(นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

Participate in the full lifecycle of web application projects; adhering to KCE policies and procedur วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Customer Quality Engineer (Hi-Tech)

KCE Group Company Co., Ltd.

- วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุให้กับลูกค้า
- ติดตามและควบคลุมปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Production Planning Officer (นิคมฯ ลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

วางแผนการผลิตในแต่ละ Process
ตรวจติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน
สรุปการทำงาน Efficiancy ของ Producti
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Technician Process Engineering (นิคมไฮเทคฯ)

KCE Group Company Co., Ltd.

- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Control Plan
- แก้ไขปัญหางานด้านเทคนิคการผลิต
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Recruitment Supervisor / Officer (นิคมลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

- วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
- ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการและคุณสมบัติของตำแห
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Purchasing Supervisor (นิคมลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd.

1.SOURCE & COMPARE TO GET THE BEST SUPPLIER
2.SOURCE NEW SUPPLIER TO COMPARE THE CURRENT ONE
3.RE-
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. Maintenance Foreman ด่วน นิคมอุตสาหกรรมบางปู

KCE Group Company Co., Ltd.

- วางแผนการบำรุ่งรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบได้ และแก้ไขปัญหาเฉพราะหน้าได้ดี
- สามารถอ่านวงจรไฟฟ้า
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี